Kenny Hotel-Phan Bội Châu, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh


KENNY HOTEL ***-HALONG

http://www.kennyhalonghotel.com 


SAI GON HALONG****

http://www.saigonhalonghotel.com 

Muong Thanh Luxury Halong*****


MUONG THANH LUXURY HALONG*****